Tjänster

Vi åtar oss alla slags byggnadsjobb; nytillverkning, om-  och till-byggnader, ROT-arbeten samt lokalanpassningar. Allt efter kundens önskemål.

Vi samarbetar med Stat och kommun genom våra Ramavtal.

Då vi har ett starkt nätverk av erfarna underentreprenörer kan vi garantera att kunden blir nöjd med slutresultatet.

Vår personal är utbildad, fortbildar sig kontinuerligt och vi gör vårt yttersta för att ha ett gott miljötänk i material samt vid återvinning.

Inget jobb är för stort eller för litet för oss!