Tekniska Nämdhuset

Ombyggnad av lokaler/hyresgästanpassning åt Bostadsförmedlingen. 

Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 2

Bild 3

Bild 3

Bild 4

Bild 4