Herrängens parklek

Tillverknings och montering av förrådsbyggnad.