Tekniska Nämdhuset 2

Renovering av konstruktion och ytskikt av övergångar.

Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 2